Fundació Barri de Pardinyes Residència

Manifest d’entitats i veïns de Pardinyes sobre l’emplaçament del futur Alberg Municipal

Pardinyes és un barri d’acollida i solidari. Això no és quelcom nou, ja que sempre ha estat així. És un barri on molts dels seus veïns van venir d’altres indrets i van formar les seves famílies, fent entre tots, que Pardinyes sigui el gran barri que és.
Per altra banda, sempre ha estat un barri solidari, sigui de forma individual o a través d’entitats com Càritas o la Fundació Barri de Pardinyes.
Ara, l’ajuntament, ha decidit construir un alberg sense demanar l’opinió ni el consens dels veïns, i ubicar-lo en un solar que va està cedit a la Fundació Barri de Pardinyes per construir la tan demanada residència-centre de dia pels avis i àvies del nostre barri.
Entenem, i som plenament conscients, que a Lleida és necessari trobar solució perquè totes aquestes persones que, desgraciadament, malviuen al carrer puguin trobar un sostre on viure dignament i també és necessari per a totes aquelles persones que venen en el temps de la fruita a intentar guanyar-se la vida. Però no estem d’acord que es construeixi en aquest solar pels motius que exposem a continuació:
1. El terreny on es vol ubicar l’alberg es va cedir l’any 2007 per a construir una residència d’avis i centre obert de dia, amb equipaments i serveis. Aquesta reserva de sòl per la residència encara és vigent a l’espera de poder trobar finançament i ajuda institucional.
2. Els veïns i veïnes de Pardinyes que necessiten ser usuaris d’una residència, sigui centre de dia o de forma permanent, tenen el dret de poder quedar-se al seu barri on tenen el seu entorn, llaços i família.
3. Els usuaris d’una residència, dins de les seves possibilitats de salut i físiques, han de poder seguir mantenint els seus costums, hàbits i relacions personals i poder-se quedar al seu barri hi contribueix de forma molt important.
4. Pardinyes és un barri amb una població envellida considerable, essent imprescindible un espai dedicat per la nostra gent gran
5. La manca de terrenys municipals al barri fa que si no es compleix amb el projecte de la residència, sigui molt difícil poder ubicar en un altre espai.
6. El complex educatiu de La Mitjana (escola bressol, escola i institut) té unes necessitats d’espai, entre d’altres, que han de ser escoltades i amb la construcció de l’alberg en aquest solar perden tota possibilitat de cobrir-les.
7. La construcció d’una residència per a gent gran permetria poder dur a terme projectes educatius d’aprenentatge-servei a l’escola i institut La Mitjana on es beneficiarien tant els residents com la comunitat educativa.
8. La construcció d’un alberg i la seva ubicació ha de ser consensuada per tots els agents de la ciutat, amb la transparència i audiència pública necessària i s’ha de fer amb el vistiplau dels veïns, associacions i iniciant tot un procediment que no s’ha fet en aquest projecte.

2 Replies to “Manifest d’entitats i veïns de Pardinyes sobre l’emplaçament del futur Alberg Municipal