Participa i fes-te soci d’Orvepard – Actualització dades socis

Article 4 dels Estatuts:

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques -majors de 18 anys- i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Els menors d’edat podran adquirir la condició de socis amb la categoria de socis adherits-juvenils i socis infantils.

Pel que fa a les persones jurídiques:

  1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
  2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.