General

Convocatòria Assemblea General Ordinària d’ORVEPARD 🗓 🗺

Scheduled General
LOCAL SOCIAL D'ORVEPARD, carrer SANT PERE CLAVER, núm. 1, LLEIDA Mapa

L’Organització de Veïns i Veïnes de la Barriada de Pardinyes (ORVEPARD) convoca a tots els seus sòcis/es per a la celebració de la propera Assemblea General Ordinaria, que tindrà lloc el proper 27 d’ABRIL DE 2019 al CENTRE CIVIC situal a LLEIDA, carrer SANT PERE CLAVER, núm. 1, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia.

  1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior.
  2. Memòria d’activitats i estat de comptes del període 2018.
  3. Pla d’actuacions i pressupost per període 2019.
  4. Renovació de membres de la Junta Directiva de conformitat amb l’article 15 de l’Estatut.
  5. Precs i preguntes