General

LLEIDA CIUTAT 30

Lleida Ciutat 30 és l’aposta per a fer una ciutat més saludable amb una circulació que convidi a conviure en la majoria de vies vehicles, VMP i vianants. Així, tots els carrers de la ciutat, excepte les vies principals, tindran la velocitat de circulació limitada a 30 km/h.
L’objectiu d’aquesta mesura ja es preveia en el Pla de Mobilitat Urbana de Lleida aprovat definitivament l’any 2013, ja preveia la implantació progressiva de zones 30 per tota la ciutat. La situació generada durant el confiament per la pandèmia mundial de la Covid-19 ha accelerat aquest procés d’implantació.
Així, a partir del 30 d’octubre de 2020 s’aplicarà aquesta regulació a tots els carrers de la ciutat que no són vies principals.
https://www.paeria.cat/ciutat30/dossier-lleida-ciutat-30-v2.pdf